Μαρία Περδικάρη

Η Μαρία Περδικάρη, είναι γεωπόνος με έδρα την Καλαμάτα, έχει πτυχίο Γεωπονικής Επιστήμης, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MSc στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Από το 2005, ως σύμβουλος προσφέρει την τεχνογνωσία της σε θέματα που σχετίζονται με τις βέλτιστες πρακτικές για τη γεωργία και το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καλλιέργεια ελιάς και την παραγωγή ελαιολάδου.

Η κα. Περδικάρη είναι μέλος της Ομάδας Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πιστοποιημένη εμπειρογνώμονας ελαιολάδου από το πανεπιστήμιο της Jaén στην Ισπανία και υποψήφια διδάκτορας στο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα «Στρατηγική της διαχείρισης του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου», στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Back to blog