Δρ ΚΙΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑΔΟΥ

Η Δρ Κική Ζηνοβιάδου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Perrotis College της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής και Υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Επιχειρήσεων στον Κλάδο των τροφίμων’. Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά και το έργο της έχει περισσότερες από 1000 αναφορές. Παράλληλα συμμετέχει και συντονίζει Ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Η Κική είναι ένα από τα στελέχη του Κέντρου Ελιάς  Krinos και συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την επίδραση διαφόρων παραμέτρων στα ποιοτικά και διατροφικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου καθώς και σε συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είναι κριτής σε διαγωνισμούς ελαιόλαδου και είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Οργανοληπτικής αξιολόγησης Επιτραπέζιας Ελιάς.

Back to blog